Noored said teadmisi ja oskusi filmi- ja meediakoolituselt

Projekt on läbi!

25.10.2013 Saku Sõnumid

IMG_2613

 

 

 

 

 

 

 

 

11. oktoobril lõppes Saku valla noortekeskuses Balti Filmi- ja Meediakooli juhendatud filmi- ja meediakoolitus. Diplomi sai 15 noort, kes läbisid 26tunnise koolituse ja tegid lõputööks valmis oma filmi.

Märtsi kuus avanes Harju maakonna avatud noortekeskuste (ANK) projektikonkurss, millest otsustasime ka meie oma Saku Valla Noortekeskusega osa võtta. Lähtuvalt noorte soovist tundsime suurt vajadust korraldada noortele just filmi- ja meediateemaline koolitus. Mõeldud-tehtud! Projektis oli ettenähtud omafinantseering 20 protsenti ning ülejäänud projekti rahastas Harju Maavalitsus. Tihe koostöö oli Balti Filmi- ja Meediakooliga, kes oli koolitajaks ning Saku Gümnaasiumiga, kes aitas suuresti kaasa projekti läbiviimisel.

 

Koolitusele registreeris 15 Saku valla 13-20aastast noort, kes käisid filmi- ja meediatarkust kogumas viiel reedel. Koolitusmoodul „Filmitegemise põhimõtted“ jagunes ära nelja päeva peale: stsenaariumi kirjutamine ja ettevalmistus; filmimine; montaaž. Peale teoreetilise osa omandamist jagunesid noored gruppidesse ja igal grupil tuli teha mängufilm, mille tegemiseks andis Balti Filmi- ja Meediakool igale grupile professionaalse kaamera ja tehnika.

Koolituse lõpetamisel vaatasimegi üheskoos valminud filme, mida siis Balti Filmi- ja Meediakooli õppejõud arvustasid ja hindasid.

Üks filmidest läks väga hästi kokku 10. oktoobril toimunud seminariga „Koolikiusamine: Vägivallavaba kool, mina vastutan“, mida nägid ka paljud Saku valla lapsevanemad. Noortel tekkis idee teha tõsise sisuga film koolikiusamisest, näitamaks antud teema alatust ja võimalikke traagilisi tagajärgi. Filmi „Süütud naljad“ saab vaadata aadressil https://sakunoortekeskus.ee/. Film on küll šokiteraapiapõhine, olles loodetavasti sellisena ennetav ja kiusamist ärahoidev.

Olen isiklikult väga rahul projekti tulemustega, sest kõik püstitatud eesmärgid said saavutatud ning mis kõige tähtsam, noored jäid rahule. Saadud tagasisidest selgus, et selliseid projekte võiks olla rohkemgi. Alates novembrist plaanime Saku Valla Noortekeskuses avada meediaringi, mida hakkab vedama üks koolituse läbinud noor. Toimub õppimismeetod „Noorelt noorele“.

Tahan julgustada kõiki noori ja ka asutuste töötajaid – kui tuleb pähe mõni hea idee ning tunned, et üksi ei saa sellega hakkama (puudub näiteks meeskond), siis tule julgelt räägi, sest koostööga võib saavutada palju! Iga väike mõte võib olla millegi suure algus.