Projekt “UPS” – Seksuaalkasvatuse seminar

Projekt on läbi!

13.05.2013 Saku Sõnumid

Noortekeskus korraldas Saku noortele seksuaalkasvatusalase seminari, et suurendada noorte teadmistepagasit seksuaalkasvatusalastel teemadel: turvaline seksuaalkäitumine, narkomaania, HIV/AIDS, suguhaigused.

Idee sai alguse veebruari kuus 24tundi läbitud seksuaalkasvatusalasel koolitusel-seminaril, mida korraldas MTÜ Living for Tomorrow. Programmi lõppedes anti võimalus korraldada ise noortele seminar, kirjutades projekt, kus oli võimalik taotleda väike rahasumma.

Kokku osales seminaril 27 13-17aastast noort, lisaks 3 noorsootöötajat. Projekt oli kahe päevane, kuid sama päevakavaga ning kahe erineva grupiga. Päev algas ekskursiooniga AIDS-i tugikeskusesse, kus noortele räägiti narkomaaniast, HIV/AIDSist, suguhaigustest.

Peale 1,5 tunnist seminari suundusime tagasi Sakku, kus me noorsootöötajatega jätkasime noortega interaktiivsete tegevustega: arutelu, grupitööd, mängud. Teemadeks olid turvaline seks ja seksuaalsus.

Seminaril selgus, et teadmatus neil teemadel on ikka üsna suur ning seetõttu võiksid vanemad lastega seksuaalsuse teemadest rohkem rääkida. Enamik noori väitis, et kodus ei ole temaga kunagi neil teemadel räägitud. Kui lapsed saavad seksuaalsusest üha nooremalt teadlikuks, vanemad aga oma ebamugavustundest neil teemadel rääkida üle ei saa, siis tekivad kiiresti lastel valed arusaamad ja väärtushinnangud seksuaalse käitumise suhtes, sest käitumismallide allikaks on sageli ju internet, televiisor ja ajakirjad.

Noored seminarist:

1. “Õppekäik oli väga kasulik, kuna tavaliselt noored ei tea väga palju HIV-is, AIDS-ist ja narkomaaniast. Meile näidati väga jubedaid pilte narkomaanidest!” (15 a noor)

2. “Mulle meeldis seminar väga. Sain väga palju uut teada. Üllatusena tuli see, et Rakvere vallas on selline talu, kus noored narkomaanid ja AIDS-i haiged, kes soovivad oma eluga jälle järje peale saada, said seda teha seal talus. Nad tegid seal talus kõike ise – tegid süüa, koristasid, saagisid puid jne.” (15 a noor)

3. “Mulle meeldis see, et inimene, kes sellest rääkis, tegi seda avalikult ilma salatsemiseta. Meile näidati palju rõvedaid pilte narkomaanidest ja sellest, mis narkootikumid teevad. Emotsioonid olid suhteliselt negatiivsed, sest mulle ei meeldi see, et Eestis on nii palju narkomaane. Hea on aga, et Eestis on selline imeline koht nagu AIDS-i Ennetuskeskus, kuhu saab abi otsima minna.” (14 a noor)