Noortekeskus

Saku Valla Noortekeskus on 2011. aastal loodud Saku Vallavalitsuse hallatav asutus. Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Saku vallas. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest, noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel. Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemistesse, tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest.

Noortekeskuse tegevus on suunatud Saku valla noortele. Saku Valla Noortekeskus koosneb kahest keskuses, millest üks asub Sakus ja teine Kiisal. Saku noortekeskus asub Saku vallamaja keldrikorrusel ja Kiisa noortekeskus 2016.aastal valminud Kiisa Vabaaja Keskuse II korrusel. Keskustes ootavad noori sõbralikud noorsootöötajad, kes pakuvad noortele mitmesuguseid vaba aja tegevusi. Noortekeskustes on võimalik lahendada koolist saadud koduseid ülesandeid koos töötajate abiga ning pärast õppimist mängida piljardit, lauatennist, õhuhokit, lauajalgpalli, lauamänge, Wiid, Playstationit, arvutimänge jne.

Lisaks toimuvad regulaarsed huviringid, kus noored arendavad käelist tegevust, füüsilist vormi ning mõttetegevust. Keskuse töös osalevad igal aastal Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlikud välismaalt, kellega on võimalik arendada silmaringi ning võõrkeele oskust.

Noortekeskusel on välja kujunenud mitmed traditsioonid: noorte töömalev, koolivaheaja päevalaagrid, Saku Skate esktreemspordivõistlus, pika ajalooga Ylojärvi sõprusvallalaager, rahvusvahelise noortevahetuse projektid jne.

Täna külastab noortekeskusi kokku keskmiselt 60 noort päevas. Päevalaagrites leiab tegevust igal aastal 70 noort, töömalevas 20 noort ja projektlaagrites 40 noort.

 

Ajalugu

 

Saku Valla Noortekeskus loodi  2011. aastal Saku Vallavalitsuse hallatava asutusena. Sellegi poolest on noorsootööd on tehtud  Saku vallas juba 2001 aastast. Noortekeskused tegutsesid eelnevalt Saku Huvikeskuse ja Kiisa Rahvamaja hallatavate üksustena.

Kiisa Noortekeskus avati 2005. aasta 16. jaanuar Kiisa Rahvamaja juhataja Marianne Rande eestvedamisel. Noored korrastasid endale Kiisa raudteejaama hoones ühe korteri, millest said Kiisa noored endale “oma koha”.

Saku noortekeskus loodi esmakordselt Saku Huvikeskuse allasutusena  2005. aastal.  Idee selleks oli olemas juba  2001. aastal , kui loodi Saku Huvikeskus, kui asus tööle esimene noorsootöötaja Margit Nurmeots. Margiti eesvedamisel sai noorsootöö hoo sisse. Oluline roll oli ka teistel noorsootöötajatel Sillel, Egertil, Liilianil ja Antonil. Noortekeskusel oma ruume esialgu ei olnud, seetõttu jagati Saku Huvikeskuse väikest saali huviringide ja noorte vahel. Tänaseks on noortekeskus kolinud vallamaja keldrikorrusele.

Noortekeskused on olnud Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlikele vastuvõtvaks organisatsiooniks juba mitmeid aastaid. Vabatahtlike on käinud mitmetest Euroopa riikidest. Alates 2011. aastast on noortekeskusel võimalik olla saatvaks organisatsiooniks kohalikele noortele, kes soovivad  vabatahtlikuks minna.

Noortekeskusel on tihe noorsootööalane koostöö Soome Ylöjärvi vallaga, mis on Saku valla sõprusvald. Igal aastal toimuvad ühised laagrid Eestis ja Soomes.

Noortekeskus on osalenud iga aastaselt valla olulisematel suurüritustel – Saku Suvi, Saku Kevadlaat,

Jaanipäev, Heategevustelk jne. Noortekeskus on korraldanud igal aastal laagreid, diskosid, väljasõite.

 

TÄNAME KÕIKI, KES ON KAASA AIDANUD IMELISTE KESKUSTE KUJUNEMISELE!