Nordic Youth Meeting – Make it, Do it, Love it!

Saku Valla Noortekeskus korraldas rahvusvahelist noortevahetust, mis toimus 22. – 28.august 2014, Saku Vallas, Laagrikeskus Talus. Noortevahetus on ööbimistega projekt, mille käigus tutvutakse erinevast rahvusest inimestega ja tehakse ühiseid vahvaid tegevusi. Projektis osalevad riigid: Eesti, Soome, Leedu, Taani, Armeenia, Venemaa Suhtlus keel: Inglise keel Projekti teemad: Kultuuridevaheline õpe, keskkond (taaskasutus) ja stereotüübid Sihtgrupp: 13. – 17. aastased Saku valla noored Projekti toetas Euroopa Noored Eesti Büroo (www.euroopa.noored.ee) ja Saku Vallavalitsus (www.sakuvald.ee) Lisainfo: evelin.kyberson@sakuvald.ee

Projekti kokkuvõte

Projekti toetasid:

eu-flag-erasmus_vect_pos-copyenarh_logo_pos_p-copy

 

 

 

nk-logo-labipaistev-taust

 

 

 

 

 

 

„Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest.” „This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Ettevalmistav kohtumine

22. – 25.juuli 2014, toimus Eestis noortevahetuse “Nordic Youth Meeting – Make it, Do it, Love it” ettevalmistav kohtumine. Kokku osales ettevalmistaval kohtumisel 12osalejat, 1liider ja 1noor igast riigist. Ühiselt vaadati läbi noortevahetuse programm ja jagati ära tegevuste eest vastutajad. Lepiti kokku erinevate taaskasutus töötubade teemad ja läbiviijad. Ühiselt käidi ka Tallinna vanalinnas ning valmistati ette linnamäng, mida ühiselt mängitakse 25-ndal augustil 2014. Noored valmistasid ka tutvustava video EELK Laagrikeskus Talu majutuskohast, et tutvustada toimumiskohta ka nendele osalejatele, kes ettevalmistavast kohtumisest osa ei saanud. Ettevalmistav kohtumine kujunes väga informatiivseks ja kõik ootavad pingsalt põhikohtumist.

Ettevalmistaval kohtumisel valminud video:

Eesti grupi noorte kodutööna valminud film “Stereotüübid”, kus etendatakse noorte arusaami ja arvamusi teiste partnerriikide kohta.