Nordic Youth Meeting 7 – Take Your Challenges for Democracy !

Rahvusvaheline noortevahetus mis toimus Armeenias 12. – 19. august 2015.  Projekti põhiteemadeks oli demokraatia ja inimõigused eririikide võrdluses. Kokku osales kuus riiki: Eesti, Leedu, Soome, Taani, Venemaa ja Armeenia. Igast riigist oli kaasatud kuus 13-17-aastast noort ja kaks saatjat, kes kõik jäid õpikogemusega väga rahule. Enim igatsetakse uusi ja vanu sõpru, sooja päikest ja armeenlastele omast viisakust.

Projekti rahastas Erasmus+ programm.