Mälumäng – Me armastame Saku valda! – 17.02

Lõbus ja kaasahaarav mälumäng on loodud Andrew Macks interaktiivses stiilis.

Mälumäng koosneb erinevatest osadest ning vahepause sisustavad aktiivsed Saku valla elanikud.

Oma teadmised panevad proovile erinevad meeskonnad:
Kurtna Kooli õpilased, Saku Gümnaasiumi õpilased, Kiisa pensionärid ning Kiisa vabaaja keskuse naiskond.

Tule omadele kaasa elama! Publiku seas läheb loosi hulgaliselt uhkeid auhindu.

Auhinnad on välja pannud: Saku Valla noortekeskus, Kiisa Rahvamaja, Vembu-Tembumaa, Mariken Nikker Photography, Kiisa apteek, Saku Õlletehas, Taibula , Coop ja Siiri VJ, Esko talu.

Üritus on osalejatele tasuta!